Výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci z teoretické ekonomie 2015

 

Informace pro členy poroty, sponzory a účastníky

 

Porota posoudila šest předložených soutěžních prací na svém zasedání dne 8.6.2015 (soutěžní práce sedmého přihlášeného účastníka nebyla doručena) a shodla se, že dvě práce nesplnily požadavky kladené na soutěžní práce. Porota dále konstatovala, že se vesměs jednalo o velmi kvalitní práce a rozhodla o ocenění vítězných prací takto:

1. místo nebylo uděleno.

2. místo, tj. odbornou literaturu v ceně do 3 000 Kč, získává práce Barbora Zuzáková: Multistage portfolio optimization with risk premium constraints.

3. místo, tj. odbornou literaturu v ceně do 1 000 Kč, získává práce  Simona Malovaná: Foreign exchange intervations at the zero lower bound in the Czech economy: a DSGE approach Tomáš Petráš: Robustnost Markowitzových portfolií.

Diplomy budou předány u příležitosti Podzimního ekonometrického dne 2015, kde také v souladu s propozicemi soutěže budou prezentovány výsledky nejlépe hodnocené práce. Termín bude sdělen dodatečně. Knižní ceny si mohou účastníci soutěže zakoupit sami a účtenky předložit k refundaci v sekretariátu oddělení ekonometrie ÚTIA AV ČR. Písemné hodnocení prací je v případě zájmu možné zaslat e-mailem.

Všem účastníkům soutěže přejeme hodně dalších úspěchů a vítězům blahopřejeme.

Doc. RNDr. Z. Hlávka, Ph.D.
(předseda poroty)

V Praze dne 8.6.2015