Zpráva o činnosti ČES určená Valné hromadě ČES

 

  1. Byl dokončen úkol spojit časopis Bulletin ČES s časopisem AUCO, kterým byl pověřen Dr. Baruník. Výsledkem je periodikum Czech Economic Review vycházející pod patronací Univerzity Karlovy. Členové ČES  Dr. Baruník a Prof. Vlach jsou editory nového časopisu, z téže funkce odstoupil prof. Vošvrda v průběhu roku 2015. Také v ediční radě jsou zastoupeni mnozí členové ČES.
  2. Proběhl 15. ročník Soutěže o nejlepší studentskou práci z teoretické ekonomie. Hodnotící komisi vedl Doc. Hlávka; první místo nebylo uděleno, oceněna byla dvě třetí a jedno druhé místo.
  3. Jednání s ČSOV o spolupořádámí Soutěže o nejlepší studentskou práci z teoretické ekonomie a společném financování cen vítězů skončilo dohodou pro stávající ročník; další spolupráce v této oblasti není pravděpodobná.
  4. Členové ČES byli vyzváni k zaplacení členského příspěvku ve výši 200,- Kč.