Zprávy

 

Zápis z valné hromady České ekonometrické společnosti

Zpráva o činnosti ČES určená Valné hromadě ČES

Usnesení