Ekonometrický den

a

Valná hromada ČES

2008-11-27/28, ESF, MÚ, Brno

 

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Lipová 41a, 65979 Brno
                        (ve dnech konání, jednací místnosti budou označeny info-tabulemi)

Program jednání

ČT, 2008-11-27

  14:00 1. Zahájení
 

 

2. Informace o činnosti ČES v r.2008
3. Zpráva (dílčí) o hospodaření ČES v r.2008
4. Studentská soutěž zaměřená na práce z teoretické ekonomie
            a) vyhlášení vítězů za r.2008
            b) vyhlášení nového ročníku Soutěže na r.2009
            c) přednesení vítězných prací
 

 

5. Diskuse
6. Různé
            a) náměty a návrhy činnosti ČES
            b) informace o činnosti CZVDEE
  16:00 7. Zakončení

PÁ, 2008-11-28

 
11:00-12:30

přednášky – dopolední blok

 

 

1) Aleš Melecký (VSB TU) - An Estimated New keynesian policy model for the Cech Republic
přednáška ke stažení zde

2) Karel Musil (CNB, ESF MU) - Jednoduchý model malé otevřené ekonomiky
přednáška ke stažení zde

3) Miroslav Hloušek (ESF MU) - Estimated DSGE model of open economy with nominal rigidities: application for the Czech economy
přednáška ke stažení zde

 

12:30-13:30

přestávka – oběd

 

13:30-15:30

přednášky – odpolední blok

 

 

1) Jaromír Baxa (FSS UK, UTIA) - A Simple Real Business Cycle Model: An Application on the Czech Ekonomy
přednáška ke stažení zde

2) Daniel Němec (ESF MU) - Estimation of the NAIRU in the Czech Republic: Traditional, DSGE and Hysteretic Approaches
přednáška ke stažení zde

3) Adam Remo (ESF MU) - Estimated DSGE Model of the Czech Economy with Optimal Commitment Monetary Policy
přednáška ke stažení zde

4) Jaromír Tonner, Jiří Polanský (CNB, ESF MU) - Simple policy rule in the New Keynesian model
přednáška ke stažení zde