Ekonometrický den ‘10

který se koná dne 11. listopadu 2010, v ÚTIA AV ČR v.v.i., od 14.00 hod.
(zasedací mist. č. 3), Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

PROGRAM

14.00

Zahájení

14.01

Valná hromada ČES (Zpráva o činnosti; Soutěž; Seminář; Bulletin; Usnesení)

14.10

Vyhlášení vítězů Soutěže ČES 2010

14.20

Přednáška vítězné práce: Branda M.: Reformulations of chance constrained problems

14.40

Přestávka

15.00

Přednáška: M. Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB

15.45

Diskuse

 

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

 

Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Prezident ČES

Prof. Ing. Miloslav S.Vošvrda, CSc.

člen Rady ČES

Praha 19.10. 2010