Ekonometrický den ‘11

který se koná dne 10. listopadu 2011, v ÚTIA AV ČR v.v.i., od 14.00 hod.
(zasedací mist. č. 3), Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

PROGRAM

14.00

Zahájení

14.05

Valná hromada ČES (Zpráva o činnosti; Soutěž; Seminář; Bulletin; Usnesení)

14.25

Vyhlášení vítězů Soutěže ČES 2011

14.35

Přednáška vítězné práce: J. Baruník - Decomposing Volatility Using Wavelet-based Realized Variation

15.00

Přestávka

15.20

Informace o novinkách týkajících se ekonometrie v software Mathematica ™


Diskuse

 

 

Těšíme se na Tvoji aktivní účast.

 

Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Prezident ČES

Prof. Ing. Miloslav S.Vošvrda, CSc.

člen Rady ČES

Praha 25.10. 2011