Ekonometrický den ‘12

který se koná dne 22. listopadu 2012, v ÚTIA AV ČR v.v.i., od 14.00 hod.
(zasedací mist. č. 3), Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

PROGRAM

14.00

Zahájení

14.05

Valná hromada ČES (Zpráva o činnosti; Soutěž; Seminář; Bulletin; Usnesení)

14.25

Vyhlášení vítězů Soutěže ČES 2012

14.35

Přednáška vítězné práce: Lenka Slámová: Modeling financial returns by discrete stable distributions

 

 

Těšíme se na Tvoji aktivní účast.

 

Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Prezident ČES

Prof. Ing. Miloslav S.Vošvrda, CSc.

člen Rady ČES

Praha 14.9. 2012