Ekonometrický den ‘13

který se koná dne 14. listopadu 2013, v ÚTIA AV ČR v.v.i., od 14.00 hod.
(zasedací mist. č. 3), Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

PROGRAM

14.00

Zahájení

14.05

Valná hromada ČES (Zpráva o činnosti; Soutěž; Seminář; Bulletin; Usnesení)

14.25

Vyhlášení vítězů Soutěže ČES 2012

14.35

Přednáška vítězných prací:
Krištoufek L. Tests for long–range cross–correlated processes
Muchna Jan: The bankrupcy rules in linear ordered structures: a study of the river claim  problem

 

 

Těšíme se na Tvoji aktivní účast.

 

Prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.

Prezident ČES

Prof. Ing. Miloslav S.Vošvrda, CSc.

člen Rady ČES

Praha 23.10. 2013